Se dit magasin
Se dit magasin
  • BCC_CSR_700.jpg
  • Dessert-700.jpg
  • Swing-700.jpg

Bæredygtighed er en god forretning

Responsible Hospitality


Bella Center Copenhagen er en del af virksomheden BC Hospitality Group A/S, hvor der arbejdes ud fra værdigrundlaget om altid at være bæredygtige inden for alle vore forretningsområder. Derfor har vi en 360 graders strategisk tilgang til bæredygtighed under navnet ’Responsible Hospitality’. Hos BC Hospitality Group A/S tror vi på, at bæredygtighed er en ganske god forretning, som samtidig giver mening i forhold til miljø, mennesker og samfundet.

Hospitality eller gæstfrihed er kernen i alt, hvad vi foretager os. Og for os er gæstfrihed mere end bare at yde den bedst mulige service og levere den højest mulige kvalitet til vores gæster og kunder. Det handler om at tage ansvar for vores relationer til andre ved at lytte til og reagere på vores interessenter, tage ansvar for den måde, vores virksomhed påvirker samfundet og miljøet på samt være proaktive ved at bidrage til positive forandringer, hvor det er muligt. Alt dette er ikke kun med til at gøre det muligt at bruge Responsible Hospitality som en konkurrencemæssig fordel, det bidrager også til at skabe fælles værdier for alle involverede.

Alt i alt mener vi, at det at drive en profitabel virksomhed og leve op til vores sociale, miljømæssige og økonomiske ansvar er og fortsat skal være kompatible målsætninger. Vi vælger den mest bæredygtige løsning, forudsat at det giver mening og skaber merværdi. For os er det vigtigt at gøre, hvad vi siger, og at integrere Responsible Hospitality i alle vores arbejdsgange. Vi tilstræber at have de nødvendige strukturer, procedurer og ansvarsfordelinger på plads for at sikre, at vi opfører os ansvarligt både på det økonomiske, sociale og miljømæssige område.

Vores Responsible Hospitality-politik

• Vi har givet tilsagn om at støtte FN's Global Compact, som er 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse, samt om at overholde lokal og international lovgivning.

• Vi tilstræber at opbygge stærke relationer med vores interessenter og, gennem løbende dialog, at styrke vores viden om og forståelse af vores interessenters fremtidige forhold. Derved kan vi maksimere vores indvirkning på og styrke virksomheders sociale ansvar i alle vores forretningsaktiviteter.

• Vi udnytter vores position på markedet til at fremme og styrke bæredygtig udvikling i vores egne forretningsmetoder og vores værdikæde ved hjælp af en bæredygtig indkøbspolitik og bæredygtige produkter, serviceydelser og kommunikationsmetoder.

• Vi tilstræber at være en foretrukken arbejdsgiver ved at tilbyde en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere behandles retfærdigt og med respekt, og hvor de kan realisere deres fulde potentiale.

• Vi sørger for et sundt og sikkert miljø for vores medarbejdere, gæster og forretningspartnere.

• Vi tilstræber at beskytte de naturressourcer, vi har indflydelse på, samt sikre, at alle potentielle skadevirkninger på miljøet og klimaet, der skyldes vores aktiviteter, bliver identificeret og forvaltet.

Læs mere om hvordan vi arbejder ud fra begrebet Responsible Hospitality HER

 

Fakta
Viste du, at BC Hospitality Group A/S bl.a. ejer Danmarks mest bæredygtige hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers?

KLIK HER og få et større indblik i hvordan vi arbejder ud fra begrebet Responsible Hospitality.

Green Key
Bella Center Copenhagen er Green Key-certificeret, og vi har dermed forpligtet os til at sætte en høj standard indenfor vores miljøarbejde.

Kontakt
congress@bellacenter.dk 
Tlf. +45 3252 8811